CAO bouw

      Comments Off on CAO bouw

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit omvat een verzameling van afspraken tussen werkgevers en vertegenwoordigers van werknemers. Door middel van zo’n CAO weten zowel werkgevers als werknemers wat voor rechten en plichten zij hebben ten opzichte van elkaar. Een CAO is collectief en geldt dus voor iedereen. Voor verschillende sectoren bestaan verschillende CAO’s. Hierin staat onder andere vastgesteld wat de arbeidsvoorwaarden zijn, wat het minimumloon is, informatie overwerktijden en een opzegtermijn. 

 

Dit artikel gaat dieper in op de CAO bouw. De mensen die werkzaam zijn in deze sector hebben weer andere rechten en plichten dan mensen die werkzaam zijn in bijvoorbeeld de communicatiesector. Zo omvat een werkweek van een werknemer die werkzaam is in de bouwsector maximaal vijf dagen. Deze dagen zijn maandag tot en met vrijdag. De werkgever kan de werknemer dan ook niet verplichten om op zaterdag te werken. Indien een werknemer er toch voor kiest om op zaterdag te werken, hoeft hij nog maar vier andere dagen te werken. 

 

Wanneer je boven de achttien bent, heb je recht op 25 vakantiedagen per jaar. Wanneer er een werkweek valt tussen kerst en oud en nieuw, heeft de werknemer recht op een extra vakantiedag. Ook wanneer iemand tijdens de vakantie arbeidsongeschikt is, behoudt de werknemer het recht om deze vakantiedag op een ander moment op te nemen. Bovendien krijgen werknemers acht procent van hun loon bovenop hun loon als vakantietoeslag. 

 

Tot slot heb je, net zoals in bijna iedere andere sector, recht op reiskostenvergoeding. Dit krijg je wanneer je met de auto naar je werk gaat, maar ook wanneer je met de fiets gaat. Wanneer je door de werkgever wordt aangesteld om collega’s van en naar het werk te brengen met een eigen voertuig, krijg je hier ook toeslag over. Wanneer je dit moet doen met een door de werkgever beschikbaar gesteld voertuig, is dit niet van toepassing. Kijk op www.cbbs.nl voor meer informatie.