Adetec
Image default
Commercial

Wanneer heb je te maken met strafrecht?

In het strafrecht, dat een deelgebied van het algemeen recht is, wordt vastgelegd welk gedrag de wetgever aanziet als strafbaar en welke straffen vervolgens aan dat gedrag worden gekoppeld. Die straffen kunnen worden uitgesproken in de vorm van een boete, een taakstraf of een gevangenisstraf en er kan daar bovenop nog opgelegd worden dat er een schadevergoeding moet betaald worden aan de slachtoffers.

Je kan als dader te maken krijgen met strafrecht

Als je dader bent of beschuldigd wordt van een strafbaar feit, kom je onvermijdelijk met het strafrecht in contact. Een officier van justitie zal het onderzoek voeren en in geval van voldoende bewijzen of aanwijzingen doorverwijzen naar de rechtbank. Komt de zaak voor de rechtbank, dan is het de strafrechter die zal oordelen over schuld of onschuld. Indien de rechter oordeelt dat de dader of beschuldigde schuldig is, zal hij hiervoor een passende straf opleggen. Tegen de beslissing van een strafrechter kan hoger beroep ingediend worden, waarna de zaak opnieuw behandeld wordt.

Het is als dader of beschuldigde een goede zaak je te laten verdedigen door een strafrecht advocaat in Den Bosch. Hij waakt erover dat je rechten niet geschonden worden, zal je advies geven en zal instaan voor jouw verdediging tijdens de rechtszaak.

Je kan als slachtoffer te maken krijgen met strafrecht

Ook als je slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit, kom je met het strafrecht in aanraking. Je hebt als slachtoffer rechten en plichten en jouw advocaat strafrecht in Den Bosch zal je hier doorheen de hele procedure in bijstaan. Het kan voor jou een zeer emotionele en verwarrende periode zijn, en dan is het goed dat een advocaat je kan adviseren en dat hij voor de rechtbank jouw rechten kan verdedigen. In elk geval zal hij pleiten voor de schuld van de dader of verdachte en kan hij, als er door de rechter schuldig wordt geoordeeld, een schadevergoeding eisen voor het jou aangedane leed. Ook tijdens het onderzoek voorafgaand aan de rechtszaak kan je, tijdens verhoren bijvoorbeeld, beroep doen op de bijstand van een advocaat.

Zowel een dader of beschuldigde als een slachtoffer van een strafbaar feit komen, elk op hun manier, in aanraking met het strafrecht. Een complexe materie die toch wel de professionele juridische kennis van een advocaat strafrecht vereist om tot een objectief oordeel en een proportionele straf te komen.